Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

29-05-2014 09:28:02 - Thủ tục hành chính
I. Các văn bản QPPL của Quốc hội, Chính phủ 1. Luật Đo lường
22-05-2014 09:15:25 - Giải thưởng chất lượng
Sáng 16/3/2014, 82 DN Việt Nam xuất sắc nhất đã được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng chất lượng Quốc gia, Giái thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2013. Ngành thủy sản có 7 doanh nghiệp nhận giải thưởng chất lượng quốc gia lần này.
22-05-2014 09:13:43 - Năng suất - chất lượng
Ngày 16/3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2013. Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2013 được trao cho 82 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 20 doanh nghiệp đoạt Giải Vàng và 62 doanh nghiệp đoạt Giải Bạc.