Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

29-05-2014 09:28:02 - Thủ tục hành chính
I. Các văn bản QPPL của Quốc hội, Chính phủ 1. Luật Đo lường
22-05-2014 09:15:25 - Giải thưởng chất lượng
Sáng 16/3/2014, 82 DN Việt Nam xuất sắc nhất đã được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng chất lượng Quốc gia, Giái thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2013. Ngành thủy sản có 7 doanh nghiệp nhận giải thưởng chất lượng quốc gia lần này.